Σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 1 στους 3 Έλληνες

Τουλάχιστον ένας στους τρεις Ελληνες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), ζει σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, όταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ), κατά μέσον όρο, ένας στους πέντε Ευρωπαίους πολίτες βιώνει την ίδια κατάσταση.

Η τάση στην Ε.Ε. είναι πτωτική, όπως και στην Ελλάδα, η οποία όμως, έπειτα από 8 χρόνια κρίσης, κατατάσσεται στην τρίτη θέση, με το 34,8% του πληθυσμού της, 3.701.800 άτομα, να βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, μετά τη Βουλγαρία (38,9%) και τη Ρουμανία (35,7%). Συνολικά, εκτιμάται ότι περίπου 113 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονταν το 2017 σε αυτή τη δυσμενή κατάσταση, που αντιστοιχεί στο 22,5% του πληθυσμού της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top