Σε ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα οδηγούν οι αποφάσεις του ΣτΕ

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομικό αλλά και δημοσιονομικό, να επισημανθεί ότι στις αποφάσεις που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρεται ρητά ότι «η ισχύς αυτών των αποφάσεων του ξεκινά από την ημέρα της δημοσίευσής τους». Αυτή η απόφαση του ΣτΕ σημαίνει…

Eγγυητές: θύματά εν αγνoία στα κόκκινα δάνεια. Τι μπορούν να κάνουν

Εγγυητές, χωρίς γνώση των συνεπειών Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη συνήθη πρακτική στις τραπεζικές συναλλαγές  για καταναλωτικά, στεγαστικά αλλά και επιχειρηματικά δάνεια, ο μέσος συναλλασσόμενος ως οφειλέτης ή συνοφειλέτης αγνοούσε τις νομικές και πραγματικές συνέπειες της συνυπογραφής της σύμβασης…

Νόμος απαγορεύει στους αστέγους να κοιμούνται στους δρόμους

Ένας αυστηρός νέος νόμος, που απαγορεύει στους άστεγους να κοιμούνται στους δρόμους της Ουγγαρίας, τέθηκε σήμερα σε ισχύ, προκαλώντας επικρίσεις από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες τον χαρακτηρίζουν απάνθρωπο.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top